بازی آنلاین شطرنج

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1185733 MOHAN1978 ASLAN  ASLAN 2015-03-01 17:58:47
1185707 MOHAN1978 ASLAN  ASLAN 2015-03-01 17:28:13
1185692 perpen MOGI SPACE  MOGI SPACE 2015-03-01 17:15:42
1185666 akbari b sarzamin  akbari b 2015-03-01 16:19:32
1185551 ali10 ASLAN  ASLAN 2015-03-01 13:33:33
1185534 ASLAN ali10  ASLAN 2015-03-01 13:18:27
1185522 ASLAN 3 ali10  ali10 2015-03-01 13:05:46
1185467 akbari b toofan91  akbari b 2015-03-01 11:59:55
1185428 mgp ali10  mgp  ali10 2015-03-01 10:58:29
1185409 mgp ali10  mgp  ali10 2015-03-01 10:10:27
1185404 mgp ali10  mgp  ali10 2015-03-01 09:54:08
1185379 Antonio Farzad Turbo  Antonio 2015-02-28 23:52:02
1185375 golsa50000ms arash777  arash777 2015-02-28 23:44:22
1185373 Antonio Farzad Turbo  Antonio 2015-02-28 23:42:42
1185365 Farzad Turbo 2 shampou  shampou 2015-02-28 23:30:18
1185356 Bahram76 Antonio  Antonio 2015-02-28 23:18:48
1185352 shampou mohsenro  shampou 2015-02-28 23:08:07
1185351 Bahram76 Antonio  Bahram76  Antonio 2015-02-28 23:07:48
1185349 mohsenro 2 Farzad Turbo  Farzad Turbo 2015-02-28 23:05:25
1185342 mohsenro Farzad Turbo  mohsenro  Farzad Turbo 2015-02-28 22:42:14
1185337 mohsenro Farzad Turbo  Farzad Turbo 2015-02-28 22:34:11
1185306 mgp Farzad Turbo  mgp 2015-02-28 21:40:35
1185256 shampou ASLAN  shampou 2015-02-28 20:41:13
1185174 akbari b toofan91  akbari b 2015-02-28 18:06:08
1185164 toofan91 akbari b  akbari b 2015-02-28 17:32:45
1185159 toofan91 akbari b  akbari b 2015-02-28 17:08:52
1185141 toofan91 akbari b 2  akbari b 2 2015-02-28 16:40:19
1185095 mahmood84 2 leila1359  mahmood84 2 2015-02-28 15:18:51
1185084 mahmood84 2 leila1359  mahmood84 2 2015-02-28 15:05:31
1185065 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:53:44
1185063 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:53:15
1185062 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:53:01
1185061 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:52:49
1185060 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:52:35
1185059 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:52:07
1185058 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:51:55
1185056 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:51:42
1185055 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:51:29
1185054 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:50:55
1185053 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:50:38
1185051 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:50:15
1185050 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:49:51
1185049 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:49:31
1185047 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:49:17
1185046 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:49:04
1185045 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:48:47
1185044 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:48:34
1185042 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:48:23
1185041 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:48:14
1185040 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:48:04
1185039 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:47:54
1185038 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:47:43
1185037 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:47:34
1185036 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:47:24
1185035 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:47:05
1185034 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:46:47
1185033 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:46:33
1185032 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:46:08
1185031 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:45:46
1185030 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:45:37
1185029 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:45:27
1185028 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:45:18
1185026 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:45:08
1185025 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:44:33
1185023 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:44:23
1185022 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:44:10
1185021 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:43:57
1185018 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:43:12
1185017 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:40:47
1185016 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:40:24
1185015 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:40:03
1185014 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:39:30
1185011 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:38:32
1185008 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:35:53
1185003 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:27:35
1185001 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:27:05
1185000 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:26:25
1184999 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:25:47
1184997 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:24:58
1184996 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:24:32
1184995 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:24:00
1184994 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:23:30
1184991 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:22:23
1184990 akbari b mahmood84  akbari b  mahmood84 2015-02-28 14:22:00
1184989 mahmood84 akbari b  mahmood84  akbari b 2015-02-28 14:21:28
1184814 shampou mohsenro  shampou 2015-02-27 23:05:47
1184785 Muhammad Ali hasti24  Muhammad Ali 2015-02-27 22:35:03
1184739 ASLAN 2 leila1359  ASLAN 2 2015-02-27 21:21:33
1184733 ASLAN leila1359  leila1359 2015-02-27 21:08:14
1184730 ASLAN leila1359 2  leila1359 2 2015-02-27 20:57:04
1184705 ASLAN leila1359  ASLAN 2015-02-27 20:43:10
1184689 ASLAN leila1359  leila1359 2015-02-27 20:28:51
1184669 ASLAN leila1359  ASLAN 2015-02-27 20:04:42
1184659 leila1359 ASLAN  leila1359 2015-02-27 19:54:21
1184442 8604303 hasti24  hasti24 2015-02-27 13:32:10
1184207 leila1359 mahmood84  leila1359 2015-02-26 20:51:22
1184196 leila1359 mahmood84  mahmood84 2015-02-26 20:34:10
1184190 leila1359 mahmood84  leila1359 2015-02-26 20:15:00
1184187 hamidreza1 toofan91  hamidreza1 2015-02-26 20:09:34بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین شطرنج :


mgp ( رکورد : 197 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین شطرنج :


mahmood84 (رکورد: 280 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین شطرنج :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  mgp ۲۵۹ ۱۹۷ ۶۲ ۱۳۵
۲  mahmood84 ۲۸۰ ۱۸۳ ۹۷ ۸۶
۳  akbari b ۶۵ ۶۴ ۱ ۶۳
۴  Muhammad Ali ۴۶ ۴۳ ۳ ۴۰
۵  hnor1 ۵۶ ۴۴ ۱۲ ۳۲
۶  ali10 ۳۳ ۲۵ ۸ ۱۷
۷  toofan91 ۱۹۹ ۱۰۸ ۹۱ ۱۷
۸  khoob bad zesht ۱۵ ۱۵ ۰ ۱۵
۹  mahmood84 2 ۲۷ ۲۱ ۶ ۱۵
۱۰  arash777 ۶۰ ۳۷ ۲۳ ۱۴
۱۱  prsobhan ۱۹ ۱۶ ۳ ۱۳
۱۲  fisaghores ۱۱ ۱۰ ۱ ۹
۱۳  rakaaab ۹ ۹ ۰ ۹
۱۴  alireza1374 ۱۳ ۱۰ ۳ ۷
۱۵  Antonio ۶ ۶ ۰ ۶
۱۶  bahman11 ۵ ۵ ۰ ۵
۱۷  fadavi ۷ ۶ ۱ ۵
۱۸  hamidreza1 ۵ ۵ ۰ ۵


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین شطرنج است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
1425222350